Foto- og Videoarkiv

Borgmesterens tale ved 125 å,rs jubilæet i klubhuset 2012