Foreningsns persondata politik

Gørslev Idrætsforening, herefte benævnt som Gørslev IF håndterer løbende en række forskellige personoplysninger om vores ansatte, medlemmer og frivillige ledere. Gørslev IF, Slimmingevej 78, 4100 Ringsted med cvr. nr. 34912459 er dataansvarlig i forhold til behandlingen af oplysninger om dig.

Ansat, medlem eller leder i Gørslev IF

Når du bliver ansat, medlem og/eller frivillig leder hos os, opretter vi dig i vores lønprogram/medlemskartotek. Her registrerer og opbevarer vi de oplysninger, der er nødvendige og relevante i forhold til dit medlemsskab/din ansættelse hos os, f.eks.:

 • Navn, Privatadresse, mailadresse og telefonnummer
 • Identifikationsoplysninger, herunder cpr-nr.
 • Bankoplysninger

Dine oplysninger opbevarer vi elektronisk og/eller i en fysisk mappe. Foruden ovennævnte gemmes ansættelseskontrakt, samt andre relevante oplysninger eksempelvis:

 • Eventuelle oplysninger i forbindelse med arbejdsskader.
 • Personaleadministrative oplysninger, som f.eks. uddannelse og kvalifikationer, kurser, certificater.
 • Børneattest (kun for ledere)

Hvis der sker ændringer i dine oplysninger, registrerer vi ændringerne. Der kan være situationer, hvor vi håndterer oplysninger, der ikke fremgår af listen ovenfor.

Hvem har adgang til Gørslev IF oplysninger?

Afdelingsformænd, samt kasserer har adgang til medlemsoplysninger på kluboffice, som er et webbaseret program fra Dansk Boldspil Union. Adgang hertil kræver adgangskode.

Oplysninger for rengøringsansat, samt frivillige ledere findes rent fysisk på kasseres privatadresse, samt elektronisk på computer med kode.

Er dine oplysninger korrekte?

Hvis oplysningerne om dig ændres skal du informere om dette så vi kan registrere ændringerne.

Dine rettigheder

Du kan bede om at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig efer reglerne om indsigsret. Hvis vi behandler forkerte data om dig kan du bede om at oplysningerne bliver rettet eller slettet.

Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere oplysninger om dig kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de personaledataretlige regler.

Medmindre Gørslev IF har et andet lovligt behandlingsgrundlag vil de pågældende oplysninger ikke længere kunne behandles af os.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Videregivelse af oplysninger

I en række tilfælde skal eller kan Gørslev IF videregive dine oplysninger til relevante modtager, eksempelvis:

 • SKAT
 • Danmarks Statistik
 • Forsikringsselskab
 • Arbejdsskadestyrelsen ( anmeldelser om arbejdsskade )
 • Kommunen
 • Virk.dk

I tilfælde af videregivelse vil det ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Sletning

Vi sletter dine oplysninger når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring af oplysningerne. Her tager vi blandt andet hensyn til frister i lovgivningen, f.eks. forældelses- og bogføringsloven.

Sikkerhed

Gørslev IF har som dataansvarlig pligt til at beskytte de persondata, som vi har om vores ansatte, medlemmer og frivillige ledere.