Dilettanten i Gørslev

Dilettanten i Gørslev har i snart 4 årtier været en fast bestanddel af Gørslev Idrætsforening, hvor der hvert år har været opført skuespil i Gørslev Forsamlingshus. Og i 1940'erne og 1950'erne blev der ligeledes opført stykker i forenings regi.

Dilettanten i Gørslev under Gørslev Idrætsforening har deres første øvedag efter skolernes efterårsferie. Her vil instruktøren have fundet et passende stykke frem, der er i den morsomme kategori. Der øves da i klubhuset.

Omkring Nytår opstilles scenen i Gørslev Forsamlingshus, hvorefter der kan øves under mere realistiske forhold. Til den tid kan de fleste deres roller udenad.

Ultimo februar/primo marts bliver vinterens anstrengelser vist - først med en generalprøve, hvor der er gratis adgang - samme dag om aftenen til en premiereaften med efterfølgende spisning og dans til levende musik, det er en lørdag. Et arrangement der hvert år trækker fuldt hus. Eftefølgende fredag er der en ekstra forestilling og om søndagen er der forestilling for områdets pensionister med gratis adgang og kaffe/te/boller/lagkage og ligeledes gratis bustransport til og fra forsamlingshuset, ligeledes et arrangement med alt optaget.

Der arbejdes p.t. på at få lagt videooptagelser af de fleste af forestillingerne på denne hjemmeside, med mulighed for at streame/caste til TV fra f.eks. mobiltelefon/tablet gennem en trådløs internetforbindelse i hjemmet.. Senere vil der også kunne bestilles DVD'er af de enkelte forestillinger for evt. interesserede.

Forestillingerne af lidt ældre dato ligger på VHS videobånd der skal konverteres til DVD format, der igen skal konverteres til MP4 formats, - en process der tager lidt tid..

 

Det sidste stykke som står afført i listen er ikke spillet endnu men bliver det i 2022

Sider under udarbejdelse

Webmaster aliias Michael Sørensen er p.t. i gang med skildre 40 år med dilettant i Gørslev, i form af video clips, fotos, avisudklip etc. for hver forestilling. Det er noget der tager lidt tid, og laves løbende hen over året. På et tidspunkt bliver han vel færdig.