Velkommen til Gørslev Idrætsforenings hjemmeside

Hvordan siger man nok tak til en person, der har gjort så meget for en forening, som Linda har.

Efter mere end 40 år i bestyrelsen og de 22 som formand, har Linda valgt at trække sig tilbage.

Hun efterlader sig en forening i fin forfatning, med et stabilt medlemstal og en sund økonomi. Og også alle de små praktiske opgaver, hun hidtil har løst. 

Den bedste måde at takke Linda på, vil være at fortsætte arbejdet, med at forbedre forholdene for vores idrætsforening.

Vi glæder os til at se dig som aktiv på vores hold og til vores arrangementer.

Tusind tak for indsatsen og alt lykke til dig og dine i fremtiden.

Hilsen bestyrelsen i Gørslev Idrætsforeningi


Gørslev Idrætsforening er en aktiv idrætsforening i fortsat vækst med over 130 års virke, beliggende i Køge Kommunes sydvestlige del. Foreningen har et bredt udvalg af aktiviteter, herunder en fodbold afdeling der nu er oprykket fra Serie 1. til Sjællandserien! Desuden byder fodbolden på et Serie 3. hold samt Veteran fodbold. Gymnastikken har ligeledes et væld af aktiviteter for alle i alle aldre og er en populær del af foreningen med mange medlemmer, et dart hold der både hyggespiller og spiller turneringer på højt plan. Gørslev Idrætsforening er for alle, i alle aldre.

Ja, - tag et kik ind på hjemmesiden, og se hvad vi kan tilbyde - det er ikke så lidt.

Udover de sport- og idrætsmæssige aktiviteter, er foreningen hvert år vært for en række sociale arrangementer, herunder "fredagsbar i klubhuset" - "fastelavn for børnene" - "Sanks Hans Aften på idrætspladsen" - "den årlige aktivitetsdag i samarbejde med Landsbyforeningen" - "dilettantforestillinger i Gørslev Forsamlingshus" - altsammen arrangementer, hvor alle er velkommen, uanset om man er medlem af foreningen eller ej. Disse aktiviteter viil blive annonceret under nyheder og udsendt til tillmeldte i "Nyhedsmailen".

Corona restriktionerne satte et brat stop for al aktivitet i foreningen. Vi håber coronasituationen snart er fortid så vi atter kan operere på normal vis.

Efteråret/vinterens program ligger klart på hjemmesiden - gå ind på siderne og tilmeld dig. Det er muligt at betale kontingentet online også.

Hvis du ønsker at være medlem af Gørslev Idrætsforening som passivt medlem og dermed støtte foreningen og samtidig få adgang og stemmeret ved generalforsamlingen, vil du have mulighed for at indmelde dig/betale herunder: